Women’s Day celebration

Women’s Day celebration at Goa Multi – Faculty College, Dharbandora Goa on 14-03-2024.